Kvadrant protokna novca objasnio je Robert Kiyosaki u svojoj istoimenoj knizi. On govori o četiri različite skupine ljudi koje sačinjavaju svijet novca.

To su:

  • E – zaposlenici u javnim i privatnim firmama / ustanovama
  • S – samozaposlene osobe ili vlasnici malih firmi
  • B – vlasnici velikih firmi, sa 500 i više zaposlenika
  • I – investitori

Financijska inteligencija ljudi razlikuje se u lijevom i desnom dijelu kvadranta. Lijevi dio kvadratna ne zahtijeva veliku financijsku inteligenciju. Dok ukoliko želite biti poduzetnik koji gradi posao u kvadrantu B ili profesionalni investitor iz kvadranta I, financijska inteligencija je veoma važna. Što vam je veća financijska inteligencija to ćete biti uspješniji u kvadrantima B i I.